HİMEN


Himen Nedir? (Kızlık Zarı Dikimi)

Vajen girişinde bulunan fibrovaskülermembranöz yapı olup glandüler ve ya müsküler yapılar içermez. Normalde tamamen kapalı bir yapı değildir. Menstrüasyon (adet) kanının geçmesine engel olmayacak bir yapıdadır.

Yunan evlilik tanrısı ve gelin ilahisi olarak bilinen Hymenaeus’dan gelir. Aristo’dan gelen metinlerde kullanılan “HYMEN” soğan zarı, beyin zarı gibi anlamlarda kullanılmıştır. İbn-i sina kızlık zarını rahim ağzında kan damarları ve hassas bağ dokuları ile örülmüş ağ” şeklinde tanımlamıştır. Kızlık zarı 1544 yılında kadavra üzerinde incelenmiştir.

Kızlık zarı sadece insanlarda olmayıp; şempaze, at, balina, köstebek ,lama gibi birçok memeli hayvanda da mevcuttur.

Himen bekaretin, namusun sembolü oluşundan dolayı; diğer organ ve organellerdenfarklı birkonumdadır. Sigmundfreud bekaret konusunda fikir beyan eden en üst entelektüel otoritedir. Primitif insan topluluklarının bekaret takıntıları vardır. Ancak bu takıntıların sonuçları bugünkü islam toplumlarından farklı bir şekilde kendisini gösterir. Avustralya’daki bazı kabilelerde kızlık zarı yaşlı bir kadın tarafında elle ya da aletle delinir. Ve kızlık zarı delindikten sonra bir grup genç erkek, kız ile sırayla beraber olur.


LİNGAM TAŞI

Ekvator Afrikasında bu işlem evlilik öncesi tören şeklinde uygulanır. Hindistan’ın bazı bölgelerinde kızlık zarı ahşaptan oyulmuş bir penis heykelciği aracılığıyla delinir. Filipinlerdeki kabilelerde gelinlerin evlenmeden önce kızlık zarının delinmesi bir grup erkeğe devredilir. Bu erkekler bu işlemin daimi görevlileridir. Bazı eskimo kabilelerinde bu görev ruhani lidere bırakılmıştır. Antik metinlerde roma döneminde bereket tanrısı priapus heykelciği ile kızlık zarının delindiğine dair metinler mevcuttur.


Priapus heykelciği

Protestan, Katolik ve Ortodoks hıristiyantoplumların genelinde bekaret tabusu kalmamıştır. ABD’de insanların % 3’ü gerdek gecelerine bakire olarak giriyor. Kadın ve erkeklerde bu oran eşittir. Çinde evlilik öncesi ilişki oranı % 70’dir. Kızlık zarının 18 yaşından önce kanama olasılığı daha fazla olup,ileri yaşlarda kanamama olsılığı % 60-70’lere kadar çıkar. Fakat vajina girişinde doğuştan yapısal anomali yoksa (septum gibi) ; cinsel siklusa uygun yapılan bir ilişkide kızlık zarı yırtılmaz, kanamaz, acımaz, patlamaz, delinmez.

HİMEN ÇEŞİTLERİ

Doğumda en sık görülen form anuler tip iken; 3 yaşında sonra en sık görülen yarım ay şeklidir.
İmperforehymem(tamamen kapalı)

HİMENOPLASTİ

Himen cerrahisi en gizli ve üzerinde en az çalışılmış kadın estetik cerrahisidir. Geçici (himenorafi) ve kalıcı (himenoplasti) olmak üzere iki şekilde onarılır. HİMENORAFİ: Koitustan (cinsel ilişki) en az 3-10 gün önce yapılmalıdır. HİMENOPLASTİ: İşlemden en 6 hafta sonrasına kadar cinsel ilişkide bulunulmamalıdır.

HİMENOPLASTİ TEKNİKLERİ

1-) FLAP TEKNİĞİ: - Himen kalıntıları yetersiz ise yapılır - Colporafiposterior’a benzer - Posterior vajinadanflapkaldırılrak yapılır - Bu yöntem sonrası kaynaşma tam olursa aşırı kanama olasılığı yüksektir - İlişkiye girememe sorunu yaşanabilir

2-) Cerrahi yapıştırma tekniği: En sık kullanılan yöntemdir.

3-) Lümen daraltılması: Goodman tekniği denir.


4-) Sadece sütür kullanılan teknikler