DoğumhaneTanıtım


Yatarak tedavi yönteminde hastaların periyodik takiplerinin uzman bir ekip ile hijiyenik bir ortamda yapılmasının yanında, rahat bir dinlenme ve tedavi ortamının bulunması oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterleri ilke edinen hastanemiz Kadın doğum uzmanı hekimlerimizin denetiminde, tecrübeli ebe ve hemşirelerimizin gözetimi altında, doğuhane servisimizde normal, müdahaleli ya da epidural(ağrısız) doğum hizmeti vermektedir.

Hasta Kabul


Normal, müdahaleli ya da epidural (ağrısız) doğum hizmeti alacak hastalar kabul edilmektedir.

Verilen Hizmetler


Yatan hastaların bütün bakım ve tedavileri

Çalışma Saatleri


7 Gün 24 Saat